Formålet med Lokal Kreftomsorg Sarpsborg er å være støttespiller, samtalepartner og skape sosiale møteplasser i tillegg til det normale kommunale tilbudet.

  Her er noen eksempler på hva vi kan hjelpe til med

  • Skape sosiale møteplasser for kreftsyke, pårørende, venner, kollegaer etc.
  • Samtale med omsorgsperson.
  • Bidra til kursing av helsepersonell for å øke kompetansen innen kreftomsorg.
  • Bistand for tilrettelegging i hjemmet.
  • Besøkstjeneste i hjemmet etter avtale.
  • Pasienttransport etter avtale med Lokal Kreftomsorg Sarpsborg.