Lokal Kreftomsorg Sarpsborg ble stiftet i september 2003. Vi er en ideell stiftelse hvor 100 % av midlene går til stiftelsens formål. Våre inntekter er basert på gaver, donasjoner etc. fra privatpersoner og lokale bedrifter.

  Vårt formål er å være en støttespiller, samtalepartner, gi hjelp og omsorg i hverdagen og skape sosiale møteplasser,  i tillegg til det normale kommunale tilbudet.

  Vi holder til i Sandesundsveien 12, sentralt i Sarpsborg.

  Besøk etter avtale.

  Ønsker du å bidra med en gave til vårt arbeid, er vårt kontonummer 1638.11.30316

  Du kan også støtte oss gjennom «Grasrotandelen», vårt org.nr. er 986 182 683

  Takk til alle som støtter vårt arbeid:

  Solhøy Revisjon Accountor Group Codesign AS