Lokal Kreftomsorg Sarpsborg ble stiftet i september 2003. Vi er en ideell stiftelse hvor 100 % av innsamlede midler går til stiftelsens formål. Våre inntekter er basert på gaver, donasjoner etc. fra privatpersoner og lokale bedrifter.

  • DSC 6740 1
  • DSC 6774 1
  • DSC 6723 1

Vårt formål er å være en støttespiller, samtalepartner, gi hjelp og omsorg i hverdagen og skape møteplasser som går utover det normale kommunale tilbudet