Bakgrunnen for stiftelsen v/Rolf Fredriksen: Den 25. mai 2003 døde min kone av kreft. Gjennom et år fulgte jeg hennes kamp mot kreften og ikke minst systemet i helsevesenet. Det ble etter hvert klart at hennes form for kreft ikke kunne helbredes. Hun sa tidlig klart fra at hun ønsket å dø hjemme, og det fikk hun.

  Jeg bestemte meg dagen etter hennes død, for å fokusere på andre i samme situasjon som trenger hjelp til å komme gjennom alt sammen. Like etter begravelsen tok Roar Antonsen kontakt med meg, da han hadde hørt om min ide med å starte en stiftelse. Han var positiv til denne ideen, og ville gjerne være med på å dra dette i gang. Stiftelsens navn ble Lokal Kreftomsorg Sarpsborg, og ble opprettet 30. september 2003.

  Styret i Lokal Kreftomsorg Sarpsborg består av 5 styremedlemmer, som velges inn for 2 år. Vi arbeider for at

  • Stiftelsen, og hva vi arbeider med, skal bli kjent for alle i Sarpsborg kommune.
  • Vi skal kunne gjøre det lille ekstra som ligger utenfor kommunens normale arbeidsoppgaver.
  • Vi kan ta raske avgjørelser om bidrag ved akutte behov.
  • Stiftelsen samarbeider med helsepersonell i kommunen om å fange opp ulike behov.