Lokal Kreftomsorg Sarpsborg sin kompetanse ligger som en helhet i personer med ulik erfaring, og en generell interesse for og erfaring fra kreftomsorg.

    I vårt team har vi en erfaren sykepleier.