Lokal Kreftomsorg Sarpsborg ble stiftet i september 2003. Vi er en ideell stiftelse hvor 100 % av midlene går til stiftelsens formål. Våre inntekter er basert på gaver, donasjoner etc. fra privatpersoner og lokale bedrifter.

    Vårt formål er å være en støttespiller, samtalepartner, gi hjelp og omsorg i hverdagen, og skape sosiale møteplasser i tillegg til det normale kommunale tilbudet.

    Det er så lite som skal til for å gjøre hverdagen litt lettere for de som er syke og deres pårørende.

    Er du frisk? Les mer her på våre websider om hva vi gjør og hvordan du kan hjelpe. Er du syk eller pårørende? Ring oss! Vi og våre støttespillere er der for deg og dine.